Diensten

Natuurlijk staan wij vaak met onze laarzen in het veld. Dat is het beeld dat u van een landmeter heeft. Maar een goede service in landmeten is meer dan dat. Wij bieden u een waaier van diensten aan.

Alles begint met een goede organisatie en voorbereiding. Onze handelingen op het terrein en de resultaten ervan worden steeds gekoppeld aan alle wettelijke bepalingen en vervolgens voor u verzameld in een overzichtelijk dossier.

Landmeetkantoor Artois kan beroep doen op ervaren en gemotiveerde medewerkers en beëdigde landmeter-experten die uw opdracht op de voet volgen. De kennis en ervaring van beide zaakvoerders en hun medewerkers worden gebundeld in een dynamisch team dat elk project -groot of klein- tot een goed einde brengt. Oog voor detail en continue kwaliteitscontrole garanderen u een nauwkeurige opvolging van uw opdracht.

Wij streven steeds naar een combinatie van kwaliteit, flexibiliteit en snelheid in uw dossier.

Landmeetkantoor Artois biedt u een brede waaier aan diensten aan:

  • Opmeten van uw onroerend goed voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en afleveren van alle nodige documenten.
  • In kaart brengen van ligging, vorm en grootte van uw perceel door nauwkeurige grensbepalingen.
  • Adviseren bij het verkavelen van uw grond, aanvragen van attesten en aanvragen van vergunningen.
  • Schatten van uw eigendom met schattingsverslag.
  • Plaatsbeschrijving van uw huis of appartement bij de aanvang of na afloop van belangrijke werken, ook in het kader van een ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s) of bij aanvang huur.
  • Bepalen van de toekomstige mogelijkheden van uw onroerend goed door stedenbouwkundig onderzoek van uw grond of woning.
  • Begeleiden bij het overnemen van gemeen te maken scheidingsmuren met correct prijsadvies.
  • Opmaken van het energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning.
  • Opdelen of verkavelen van uw perceel met het oog op latere verkoop.
  • Uitzetten van een nieuw gebouw, zodat dit conform de bouwaanvraag staat.