Schatting bij echtscheiding

Bij een echtscheiding gebeurt het soms dat de ene partij zich ‘uitkoopt’ bij de andere partij.  Op zo’n moment ontstaat vaak discussie over de waarde van de woning.

Een beëdigd schatter zal een zijn opdracht steeds ‘in eer en geweten’ en ‘zonder persoonlijke belangen’ uitvoeren.

De door Landmeetkantoor Artois opgemaakte verslagen zijn een garantie voor volledige objectiviteit en onpartijdigheid.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende offerte.