Landmeter in Leuven

Landmeetkantoor Artois, onder leiding van landmeter-experten Johan Artois en Jonas Artois, is uw partner voor opmetingen, afpalingen, uitzetwerk, verkavelingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen bij ingaande huur en op einde huur, plaatsbeschrijvingen bij begin of einde werken, regeling van erfdienstbaarheden, afbraakdossiers, burengeschillen, kleine bouwdossiers, EPC-keuringen …

Het landmeetbureau bundelt alle technische, juridische, economische, landbouwkundige en sociale kennis om u optimaal te adviseren. Het is belangrijk tijdig beroep te doen op een landmeter-expert. Zo kan u tijd en geld besparen.

Bij Landmeetkantoor Artois kan u rekenen op flexibiliteit. Het werk gebeurt steeds op maat. Wij zijn actief in Vlaams-Brabant, dus ook in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal!

Landmeetkantoor Artois kan u helpen bij…

  • Plaatsbeschrijving van uw huis of appartement bij de aanvang of na afloop van belangrijke werken, ook in het kader van een ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s) of bij aanvang huur. Net als in het merendeel van andere steden en gemeenten geldt in Leuven de verplichting om zowel vóór als na werken aan een pand een plaatsbeschrijving van het openbaar domein (voetpad, straat, …) te laten opmaken. Deze plaatsbeschrijvingen dienen ter goedkeuring te worden doorgestuurd naar de dienst ‘Openbaar Domein’ van de stad.
  • Opmeten van uw onroerend goed voor het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en afleveren van alle nodige documenten.
  • Schatten van uw eigendom met schattingsverslag.
  • In kaart brengen van ligging, vorm en grootte van uw perceel door nauwkeurige grensbepalingen.
  • Adviseren bij het verkavelen van uw grond, aanvragen van attesten en aanvragen van vergunningen.
  • Bepalen van de toekomstige mogelijkheden van uw onroerend goed door stedenbouwkundig onderzoek van uw grond of woning.
  • Begeleiden bij het overnemen van gemeen te maken scheidingsmuren met correct prijsadvies.
  • Opmaken van het energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning.
  • Opdelen of verkavelen van uw perceel met het oog op latere verkoop.
  • Uitzetten van een nieuw gebouw, zodat dit conform de bouwaanvraag staat.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in.