Schatting

Schatting bij verkoop

U wenst een eigendom te verkopen maar bent niet zeker welke vraagprijs u hiervoor best kan instellen. In dat geval maakt uw landmeter een objectief, zorgvuldig en uitgebreid verslag op.

Schatting bij successie, erfenis, overlijden of schenking

Onze twee zaakvoerders staan op de lijst voor VLABEL-schattingen, waardoor we bij overlijden waardebepalingen kunnen opmaken die u in staat stellen een correcte prijs aan te geven voor de belastingen. Uw landmeter zorgt voor een correcte waarde, die nadien niet aangevochten zal worden door de belastingdienst.

Schatting bij echtscheiding

Bij een echtscheiding gebeurt het soms dat de ene partij zich ‘uitkoopt’’ bij de andere partij.  Op zo’n moment ontstaat vaak discussie over de waarde van de woning.

Schatting voor de bank

Ingevolge een Europese richtlijn zal elke bank of kredietinstelling vanaf 2022 verplicht zijn om alle vastgoed te laten schatten alvorens een hypothecair krediet wordt toegekend.

Ook in het kader van een overbruggingskrediet, bij aankoop van een tweede woning, zal de bank vaak een schatting vragen van het huidig of aan te kopen onroerend goed.

Documenten

Om een zo nauwkeurig mogelijk schattingsverslag op te maken, beschikken we graag over een maximum aan informatie.

Graag ontvangen we bij elk dossier dan ook een recent kadastraal uittreksel (of kadastrale ‘legger’) van het te schatten stuk onroerend goed.

Deze legger kan u bezorgd worden door een notaris, maar is ook online opvraagbaar via MyMin Fin. Klik hier om de handleiding voor het opvragen van het kadastraal uittreksel te raadplegen.

Verder kunnen ook plannen van de te schatten woning of een EPC-attest helpen bij het opmaken van de schatting.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende offerte.