Schatting bij successie, erfenis, overlijden of schenking

Een erfgenaam kan in het kader van de aangifte van nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert, opgenomen in de lijst van VLABEL-schatters, om de waarde van onroerende goederen te laten schatten. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting als bindend beschouwen.

Dit wil concreet zeggen dat de Vlaamse Belastingdienst de successiebelastingen zal berekenen op basis van het door uw schatter-expert geschatte bedrag. Op deze manier komt u bij een eventuele latere verkoop van de onroerende goederen niet voor onaangename verrassingen te staan.

Onze beide zaakvoerders staan op de lijst van erkende VLABEL-schatters.

De onderstaande documenten moeten kunnen geraadpleegd worden bij het opmaken van het VLABEL-schattingsverslag. Deze kunnen worden aangeleverd door de behandelende notaris.

  • Recent kadastraal uittreksel
  • Attest van overlijden.
  • Kopie van de eigendomstitel(s)
  • Het attest van erfopvolging.

Ook in het geval van een schenking van onroerend goed, moet er een schattingsverslag worden voorgelegd.  In dit geval laat u dat eveneens best uitvoeren door een erkend VLABEL-schatter.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende offerte.