Schatting voor de bank

Ingevolge een Europese richtlijn zal elke bank of kredietinstelling vanaf 2022 verplicht zijn om alle vastgoed te laten schatten alvorens een hypothecair krediet wordt toegekend.

Op basis van dit verslag kan de bank de zogenaamde quotiteit bepalen: het maximumbedrag dat een consument kan ontlenen voor de aankoop van zijn woning of perceel.

Ook voor de kandidaat-koper is het handig om een beroep te doen op een expert.

Met een verslag van een onafhankelijk schatter op zak, kan men perfect inschatten of hij de juiste prijs betaalt voor zijn aankoop.

Verder zal een bank ook vaak een schatting vragen van het huidig of aan te kopen onroerend goed, al dan niet in het kader van een overbrugging.

Landmeetkantoor Artois houdt zich graag ter beschikking om voor u deze waardebepalingen uit te voeren.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende offerte.