Opmeting

Uw onroerend goed kan slechts worden geïdentificeerd door zijn ligging en afmetingen. De opmeting en de verwerking van de gegevens vormen de technische basis voor een goed beheer van:

Wegen, waterlopen en uitrustingen

De landmeter bepaalt aan de hand van oudere documenten of rooilijnplannen waar het openbaar domein eindigt en uw eigendom start. Ook de exacte ligging van een waterloop, grenzen aan uw eigendom, kan door ons opgemeten en opgezocht worden.

Eigendomsoverdracht

Als u een eigendom of een deel daarvan verkoopt, zorg er dan voor dat koper en verkoper weten over welke eigendom het juist gaat en hoe groot deze is. Dat kan nadien veel problemen vermijden. Als u een eigendom eerst laat opmeten, zijn beide partijen zeker van hun stuk.

Projecten van ruimtelijke ordening

Ons kantoor is op de hoogte van de bekommernissen of gevoeligheden van de plaatselijke gemeentebesturen. Een mooi en succesvol project start wanneer ontwikkelaar, gemeente en de omgeving elkaar kunnen vinden en op één lijn kunnen staan. Dat vergt vaak heel wat onderhandelingen, maar het eindresultaat telt.

Renovatieprojecten

Renovatieprojecten zijn vaak uitdagend omwille van het bestaande kader dat reeds aanwezig is. Vaak heeft uw architect in zo’n geval een opmeting nodig van het bestaande gebouw, om op basis van deze plannen te kunnen verderwerken.

Een bouwproject staat of valt met een correct opmetingsplan. Uw architect kan op basis van ons digitaal opmetingsplan starten met een ontwerp. Zo bent u zeker dat u voldoende afstand houdt tot de perceelsgrenzen.

Offerte aanvragen

Bel 016 43 48 40 of vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvende offerte.