Over ons

Landmeetkantoor Artois is ontstaan uit het vroegere landmeetkantoor Raymond Artois dat sinds 1965 actief is in Herent en omstreken. Zoon van wijlen Raymond, Johan Artois, heeft de ervaring en stiel van zijn vader overgenomen. Johan Artois is reeds sinds 1983 actief in de streek rond het Leuvense, kent ook de lokale besturen en is op de hoogte van de plaatselijke bepalingen en gebruiken. Sinds 2011 is ook kleinzoon Jonas Artois de groep komen versterken. Hierdoor steunt Landmeetkantoor Artois op de jarenlange ervaring die is overgezet van vader op zoon & later van nonkel op neef.

Landmeetkantoor Artois, onder leiding van zaakvoerders en landmeter-experten Johan Artois en Jonas Artois, bundelt zijn krachten met enthousiaste en ervaren medewerkers Joren De Becker, Marion Fronsacq en Luc Engelen.

Onze actieradius situeert zich voornamelijk in het oostelijk deel van Vlaams-Brabant, maar ook daarbuiten zijn we actief. Blader gerust door onze website om te weten wat onze activiteiten zijn en wat we voor u kunnen doen.

Op vraag van onze klanten zorgen we voor een totaalpakket. Wij kunnen instaan voor het volledige technische dossier van opmeting, verdeling, verkaveling, stedenbouwkundige vergunningen, verplaatsing van voetwegen, muurovernames, opmaak rooilijnplannen, uitzetwerk, zettingsmetingen, schattingen en plaatsbeschrijvingen bij aanvang der werken.

Naast het technische aspect geven wij u ook graag ons advies omtrent investeringsplannen, successie-planning, tips bij de aankoop of verkoop van uw onroerend goed, onderzoek van de stedenbouwkundige mogelijkheden van uw perceel …

Al deze activiteiten tot en met advies bij verkoop kunnen door ons begeleid worden.