Moet er altijd een plaatsbeschrijving opgemaakt worden bij het verlaten van de woning?